1.Gennemgang af sidste referat.
blev godkendt.

2.Formandens beretning.
Der var ikke meget at berette, ud over at der var gået et halvt år med masser
af arbejde.

3.Regnskab.
Alle betalte og der vil efter mødet være 3500,- i kassen.

4.Valg af bestyrelse.

 Formand
 Næstformand
 Kasserer
 Suppleant
 Sekretær
 Oversøisk
Alle blev genvalgt, også Germo :-)

5.Indkomne forslag

 5a. Skal vi til F1 på Spa i 2008
Ja, vi skal, sekretæren undersøger forholdene, og orienterer
rejselederen/formanden.

 5b. Hvornår skal vi have dolkejulefrokost.
Fredag 7/12, Jørn bestiller bord på Det Lille Apotek som sædvanlig kl.15:30

 5c. Hvem var det nu der ville holde ERFA møde.
Jørn holder ERFA møde hos KPMG torsdag d.31/1-08.

6.Eventuelt

Der kan under mødet vedtages punkter indtil kl.22
Det blev rent lokalt besluttet at Mogens og Bo og dem der måtte have lyst
tager
en tur til Mallorca d.23.februar.

Ærbødigst Sekretæren
Tak for dejlig mad, og god ro og orden.