referat fra generalforsamlingen til Dolkemøde hos Bo 25/10 2013

Til de ærede medlemmer.

1. Regnskabet blev godkendt.
2. alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
3. næste møde er 14.marts 2014 hos Claus. (sig til hvis det er forkert)
4. Der arrangeres tur til Champagne/Reims d.19-20. september 2014.
    Formanden og Jørn er rejseledere.

Sekretæren.