Vedtægter

Dato:19/10 2014

Vedtægter for foreningen Dolkene.
Foreningens formål: At drikke gode vine og godt øl samt spise et eller andet dertil.
Dog sættes der pris på at der et tema for aftenen.

Møde afholdelse: Den anden fredag i marts og sidste fredag i september.

BF  8/3-2019 kl 18:00 

Mødeturnus: BF, MB, CF, PBN, JB, KM.

Program: Er helt op til mødeholderens evner og energi.

Afbud: Kan meldes ved meget god grund (emigrering, dødsfald) og skal meldes
mindst 1 måned før et møde, da indskuddet ellers kan gå tabt.

Generalforsamling: Holdes den første halve time af hvert møde. Forslag
bedes sendt til sekretæren 1 dag før, dog kan der
godt vedtages ting under eventuelt.

Næstformand, sekretæren, kasseren,  chef-suppliant. er på valg hver halve år.
Æresformand er ikke på valg, dog kan titlen fratages, hvis han udviser utilbørlig optræden.

KM

Æresformand og rejseleder

CF

Næstformand

JB

Kasserer

MB

Chef-suppliant

BF

 Sekretær

PBN

Oversøisk medarbejder Ib Rene, Germo