Quatuorviratet i  Det danske Whiskey Laug
Består af følgende:  

Older-mand 
Bjarne Rasmussen 
Byvolden 5 
2740 Skovlunde
DK Denmark
Kyper  
Kurt Sørensen  
Ålegårdsvej 61 
2740 Skovlunde
DK Denmark
Kvæstor 
Jørn Bergenser  
Torumvej 47 
2730 Herlev 
DK Denmark
Medicus 
Jørgen Vinberg 
Hejrebakkern 47 
3500 Værløse
DK Denmark

  Divisions chefer og andre ledende medlemmer

Stockchef 
Henning Mørck 
Kornvænget 130 
2750 Ballerup 
DK Denmark
Divisionchef of West Denmark
Preben Vesterberg 
Storegade 16, Pillemark 
8305 Samsø
DK Denmark
Editor of The Danish Whiskey Newspaper 
Erling Rasmussen 
Digterparken 94 
2750 Ballerup
DK Denmark
Divisionchef of Copenhagen East
Johs Jensen 
Ved Klosteret 23 
2100 København Ø
DK Denmark
Divisionchef of Copenhagen South 
Jørgen Artby 
Klakkehøj 96 
2750 Ballerup
DK Denmark
Divisionchef of Mid- East Denmark
Erik Sørensen 
Morelvej 42 
2740 Skovlunde 
DK Denmark
Divisionchef of Copenhagen Nord
Sten Hald  
Ottingvej 5 
2730 Herlev
DK Denmark
Divisionchef of Copenhagen West
Ole Andersen 
Vodroffsvej 19 
1900 Frb. C.
DK Denmark